Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 114.135
Online: 1

            Ngày 25 tháng 12 năm 2020, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ huyện tham gia hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 trực tuyến từ tỉnh.

            Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện và cán bộ chủ chốt toàn huyện. Tại điểm cầu trực tuyến Phòng họp Ban thường vụ và Khu hội nghị huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì có 110 đại biểu tham gia. Tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có 313 điểm học tập Nghị quyết qua sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp của Đài PTTH Thanh Hóa;  có 5.962 đảng viên/ hơn 6.600 đảng viên của toàn Đảng bộ tham gia.

            Sau Hội nghị triển khai Nghị quyết, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, tập trung vào các nội dung: cụ thể hóa 06 Chương trình trọng tâm, 03 khâu đột phá; 27 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

            Với tinh thần, lựa chọn những nội dung thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp hiệu quả, khả thi để thực hiện; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIX Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết 58 NQ/TW của Bộ chính trị về “ Xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” Đảng bộ huyện Bá Thước tập trung thực hiện 05/06 chương trình trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đó là: 1. Phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 2. Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025; 3. Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025; 4. Chương trình phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025; 5. Chương trình nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức sắp xếp bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực hiện 03 khâu đột phá, gồm: 1.Khâu đột phá về phát triển hạ tầng; 2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; 3. Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững.

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Nêu cao tinh thần tự giác, tự nghiên cứu của từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện viết thu hoạch, xem đây là yêu cầu bắt buộc và là trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, đảng viên; trong đó cần phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi cá nhân trong việc tìm tòi, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị./.