Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 105.676
Online: 11

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI, ĐỢT 2 NĂM 2021 VÀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM”

         Chiều ngày 02/4/2021, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 2 năm 2021 và bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”. Dự có đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí giảng viên kiêm chức.

          Tham gia lớp học, có 107 học viên là những đảng viên mới được kết nạp Đảng. Trong thời gian học tập, các học viên được tiếp thu 10 bài trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chuyên đề: Giáo dục Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được nghe tình hình kinh tế, xã hội của huyện, của tỉnh; tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

           Với đội ngũ giảng viên có bề dày về kinh nghiệm lý luận và thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình; cùng tinh thần nỗ lực trong học tập của các học viên, Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 2 năm 2021 đã hoàn thành tốt chương trình học tập. Qua kiểm tra, viết thu hoạch, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 68 học viên (bằng 63,6%) đạt loại giỏi; 33 học viên (bằng 30,8%) đạt loại khá; 06 học viên (bằng 5,6%) đạt mức trung bình.

           Tại Lễ bế giảng, đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy chúc mừng kết quả học tập và biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy lớp học của các học viên và sự nhiệt tình, tâm huyến với nghề của các đồng chí giảng viên. Đồng chí đề nghị, sau lớp học này các đồng chí đảng viên mới cần vận dụng sáng tạo kiến thức đã được tiếp thu vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng tổ chức Đảng; tự xây dựng kế hoạch, nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng, tham gia tích cực vào các hoạt động tại địa phương, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao; đồng thời góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Bùi Văn Chương- Ban tuyên giáo