Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 105.706
Online: 11

Ngày 07/4/2021, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII tổ chức Hội nghị lần thứ tư (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021; cho ý kiến vào Đề án và dự thảo Nghị quyết chuyên đề “Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch huyện Bá Thước giai đoạn 2021-2025” nhằm cụ thể hóa một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong quý I năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01 -NQ/HU, ngày 10/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển, tổng diện tích gieo trồng vụ đông được 1.606,73 ha, vượt 5,7% kế hoạch, tăng 5,3% so cùng kỳ; vụ chiêm xuân tính đến ngày 16/3/2021 gieo trồng toàn huyện là 8.194,8 ha, đạt 93,12% kế hoạch. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được tăng cường, hiện tại trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra. Toàn huyện trồng được 65.000 cây phân tán và 18 ha rừng tập trung. Sản xuất thủy sản duy trì ổn định, sản lượng thủy sản thu hoạch được 348 tấn, tăng 3,6% so cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có 3 xã và 71 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã, 10,9 tiêu chí/thôn. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 68,84 tỷ đồng, đạt 14,4% so với kế hoạch, tăng 5,5% so cùng kỳ. Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.219,489 tỷ đồng tăng 16,1% so cùng kỳ; tổng dư nợ đạt là 1.517,389 tỷ đồng tăng 9,2% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 15,637 tỷ đồng, bằng 22,2% dự toán. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chỉ đạo, tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì và nâng cao, công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh được tăng cường, triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng, củng cố và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng các cấp kịp thời; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 - 2026 theo quy định; hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự quyết liệt và chuyển biến tích cực; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, cũng như nhiệm vụ của năm 2021, thảo luận và cho ý kiến vào Đề án, dự thảo Nghị quyết và thống nhất ban hành Nghị quyết chuyên đề “Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy yêu cầu từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong quý II năm 2021, trong đó chỉ đạo tổ chức tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện, đảm bảo tiến độ và đúng theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 và một số dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2021./.

 

Bùi Hải Đường- Văn Phòng Huyện ủy