Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 111.493
Online: 1

KHAI MẠC

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, lần thứ Tư

(Ngày 07 tháng 4 năm 2021)

--------------

Kính thưa các đồng chí đại diện các ban, UBKT Tỉnh ủy,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện,

Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ Tư (mở rộng) để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021; thông qua nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về dự Hội nghị, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Kính thưa các đồng chí!

Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chuẩn bị cho hội nghị này, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu trước. Sau đây, tôi xin phát biểu khát quát một số vấn đề mang tính chất gợi mở, định hướng để các đồng chí nghiên cứu, tập trung thảo luận.

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021

Năm 2021 là năm đầu triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, những tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01 -NQ/HU, ngày 10/12/2020 về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; chủ động ứng phó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa tích cực, chủ động phòng chống dịch dịch bệnh COVID-19. Do đó, đã đạt được một số kết quả tích cực: Trước hết, chúng ta đã rất thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19,không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Tình hình kinh tế ổn định, sản xuất nông nghiệp tuy bị ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh nhưng vẫn có bước phát triển, các ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá; các hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp được đẩy mạnh; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; nhân dân đón Tết, vui xuân Tân Sửu trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng và tiếp tục có nhiều đổi mới, đặc biệt là đã chỉ đạo tổ chức các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I vẫn còn những tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém như dự thảo báo cáo đã đề cập.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh ở trong nước gây ảnh hưởng đên đời sống, sản xuất, kinh doanh thì nguyên nhân chủ yếu, cơ bản vẫn là do một số cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở ngành, địa phương, đơn vị, thiếu chủ động, sáng tạo, thiếu quyết tâm, tinh thần phối hợp không cao.

Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được và cả những mặt còn tồn tại, hạn chế nguyên nhân, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề xuất bổ sung các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

2. Về nghị quyết chuyên đề: phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025

Như các đồng chí đã biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra 02 chương trình trọng tâm, trong đó có Chương trình phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định cần ban hành nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội. Vì vậy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết về phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025. Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch trên đian bàn huyện trong thời gian qua, vốn là hai chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời bám sát các chủ trương, định hướng, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và các quan điểm chỉ đạo của tỉnh, phù hợp với yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn mới.

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận, cho ý kiến qua các bước để bổ sung, hoàn thiện, trình Ban Chấp hành tại hội nghị lần này. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể như sau:

Trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp của huyện đã đạt được những thành tựu đáng kể: Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực; nông thôn đã có bước khởi sắc, kết cấu hạ tầng - kinh tế xã hội được tập trung xây dựng; công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm thu được một số kết quả; hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, quyền dân chủ được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt.

Chương trình phát triển du lịch sớm được phát hiện và định hướng phát triển để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, bước đầu đã thu được những kết quả quan trọng, tạo ra nhiều việc làm trong khu vực dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn; giá trị sản xuất ngành du lịch tăng nhanh, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

          Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nông nghiệp, du lịch và xây dựng nông thôn mới thời gian qua cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết: phát triển nông nghiệp chưa có trọng tâm, định hướng chưa rõ nét; việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao còn ít; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích còn thấp, đầu ra sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định; nông sản đặc sản, đặc thù của địa phương chưa được chú trọng sản xuất trong khi nhu cầu để phục vụ du lịch và thị trường là rất cao. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng và hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch còn thấp; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, hấp dẫn; cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

          Để tiếp tục phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và tư duy phát triển phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch của các tầng lớp Nhân dân.

Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu kỹ nội dung để tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng, tập trung vào những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà dự thảo nghị quyết đưa ra; đánh giá khách quan tính phù hợp, sát thực, khả thi của các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

Kính thưa các đồng chí!

Thời gian Hội nghị không nhiều, nội dung của hội nghị rất quan trọng, tài liệu đã được gửi trước, đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị thật sự nghiêm túc, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong hội nghị (Ban Thường vụ Huyện ủy đã có Công văn chỉ đạo, chấn chỉnh việc tham dự hội họp, yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc); phát huy trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung để Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Đảng bộ huyện. Chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

BẾ MẠC

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, lần thứ Tư

( Ngày 07 tháng 4 năm 2021)

--------------

Kính thưa các đồng chí đại diện các ban, UBKT Tỉnh ủy,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện,

Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ tư đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đánh giá sát thực những kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân, đưa ra nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gia tới. Đặc biệt là đã thảo luận và nhất trí thong qua nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, thay mặt Thường trực Huyện ủy, tôi xin khái quát và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau đây để chúng ta thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: 

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

Quý I năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã bám sát chương trình công tác năm, tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 01của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19; đạt được nhiều kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực. Đáng phấn khởi cho huyện nhà, trong thời gian đầu năm huyện được đón đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa về thăm và làm việc với huyện; đón tiếp đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm huyện. Đó là dấu hiệu khả quan, là động lực, tạo đà cho việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực. Kinh tế ổn định; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo; nhân dân trong huyện đón Tết, vui xuân phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân có bước được nâng lên.

- Quốc phòng  - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, của đất nước được bảo đảm tuyệt đối an toàn.

- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục có tiến bộ mới; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Triển khai các bước trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm đúng theo kế hoạch. Triển khai, quán triệt kịp thời, nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết vào cuộc sống; công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên; phát huy mạnh mẽ công tác dân vận, tập hợp, đoàn kết cán bộ, đảng viên và nhân dân; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua lao động, sản xuât trong đoàn viên, hội viên.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, không để dịch bênh xâm nhập vào địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền những tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập đã được các đại biểu phân tích, thảo luận. Trong đó nổi lên những vấn đề gây bức xúc trong dư luận như: Ô nhiễm môi trường gây cá chết trên sông Mã, dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Đề nghị các các đồng chí nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục tích cực trong thời gian tới thuộc trách nhiệm của ngành, cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Thưa các đồng chí

Nhiệm vụ quý II và nhiệm vụ cả năm 2021 là rất nặng nề, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta vừa phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa phải lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt các bước quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử; triển khai đồng bộ, sâu rộng và toàn diện công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Hai là: Tập trung đôn đốc, thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp theo đúng khung thời vụ, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tích cực chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để thi công các dự án được phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đón khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao theo hướng lành mạnh, đảm bảo cho nhân dân có đời sống văn hoá phong phú. Chỉ đạo, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chỉ đạo tốt công tác giảm nghèo.

BaTăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; dự báo tốt tình hình để chủ động giải quyết, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp, nhất là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị động viên. Thực hiện các biện pháp quyết liệt, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm.

Bốn : Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Năm là: Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng chương trình hành động để thực hiện. Chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội HLHPN cấp huyện. Chủ động phối hợp làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng sáng tạo, quyết liệt, cụ thể, nghiêm minh, đảm bảo công khai, dân chủ, thực chất. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện; vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất.

Sáu là: Đến thời điểm này, chúng ta đang kiểm soát tốt, không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn; các địa phương trong nước cũng đã kiểm soát và cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị chúng ta vẫn phải thường xuyên, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, giữ vững môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

2. Về nội dung dự thảo nghị quyết chuyên đề

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết chuyên đề và đề án trình tại Hội nghị. Nội dung nghị quyết, đề án được xây dựng công phu; hệ thống quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã bám sát, cụ thể hóa được quan điểm, định hướng theo Nghị quyết Đại hội huyện lần thứ XXIII, đảm bảo tính khả thi. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. 

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ. Vì vây, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ huyện nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, trước hết là nhiệm vụ quý II năm 2021.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ tư. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!