Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 111.497
Online: 2

          Sáng ngày 24/6/2021, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Bùi Minh Hiền - UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị.

          Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả: Các cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc, kiến nghị của nhân dân; phát huy vai trò công tác dân vận trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở; các phong trào, cuộc vận động được đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hệ thống dân vận nắm chắc tình hình Nhân dân, tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%..… Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện  công tác dân vận và đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2021.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác dân vận 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới hệ thống dân vận cần tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy;  theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện./.

                                                                                                                                                                                         Nguyễn Huyền-Ban Dân vận Huyện ủy